«Няма място на земята, където робите да не продължават да работят и да се потят, да строят  и да страдат» Кевин Бейлс

Кевин Бейлс е неприкосновена

Италианска конституция, чл. 13 от 1947 г.

numero_antitratta_orig

Какво можеш да направиш ти?

А

ко познаваш някой, който е в опастност или смяташ, че може да е жертва на трафик или експлоатация на хора можеш да се обадиш на Зелен спешен телефон 800 290 290 и да подадеш сигнал.

Теми

Трафикът на хора

T

рафикът на хора е сериозно нарушение на правата на човека, превръща индивида в стока и потъпква неговото достойнство. Трафикът включва хора от различни националности, обект на различни видове експлоатация (сексуална, трудова, просия, незаконни икономики), които понякога са явни и лесно разпознаваеми, а понякога са замаскирани  именно с цел да не бъдат разпознати и да няма съпротива срещу тях.

Италианската система

И

талия е една от най-засегнатите от явлението трафик на хора европейски страни и за това разполага напреднали системи за интервенции нареждайки се в челните редици в Европа и света. Тези системи биха могли в същото време да се борят с престъпните организации и да осигурят адекватна защита на жертвите , поставяйки на централно място личността и защитата на човешките права на жертвите.

Citazioni

  • La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
    Costituzione ItalianaArticolo 2
  • La tratta di esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani e un’offesa alla dignità e all’integrità dell’essere umano.
    Conv. del Consiglio d’Europa contro la trattaPreamobolo
  • Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. E’ proibita la tratta di esseri umani.
    Carta dei Diritti Fondamentali dell’UEArticolo 4