Други форми на експлоатация

box7

Д

о класическите форми на експлоатация, въпреки че в по-малък процент, възникват и нови, като например нелегалните икономики (трафик на наркотици), незаконните осиновявания на чужди деца, принудителните бракове и трафика на човешки органи. i.

В

се още не се разполага с много данни за тези нови категории на експлоатация, тъй като те са явления от скорошно развитие и следователно проучванията все още са малко.