Други форми на експлоатация

This post is also available in: fr it en ro ru es sq sr pt-pt

box7До класическите форми на експлоатация, въпреки че в по-малък процент, възникват и нови, като например нелегалните икономики (трафик на наркотици), незаконните осиновявания на чужди деца, принудителните бракове и трафика на човешки органи.

Все още не се разполага с много данни за тези нови категории на експлоатация, тъй като те са явления от скорошно развитие и следователно проучванията все още са малко.

Меню