Bando 2 – 2017/2018

This post is also available in: fritenruessrpt-pt

projektet në thirrjen e vetme janë vënë në vend nga organet sociale publike apo private (për sa kohë që ka hyrë në pjesën e veçantë të regjistrit të shoqatave dhe organeve që kryejnë veprimtari në favor të emigrantëve) dhe kanë si objektiva janë për të zbatuar:

 • Aktivitetet e kontaktit të parë me popolaizoni në rrezik herë shfrytëzimit për mbrojtjen e shëndetit dhe shfaqjen e viktimave të mundshme të trafikimit dhe / ose shfrytezimi te rende, me vëmendje të veçantë ndaj njerëzve azil ose mbrojtje ndërkombëtare;
 • Aksionet e identificazionedello proaktive shumë agjenci gjithashtu ka qenë viktimë në Komisionet territoriale për njohjen e mbrojtjes ndërkombëtare;
 • Mbrojtja e menjëhershëm dhe ndihma themelore të tilla si pritje emergjente, shëndetësi dhe ndihmë mbrojtjes ligjore në përputhje me nenin 13 të Ligjit 228/2003;
 • Aktivitetet që kanë për qëllim marrjen e një arti leje qëndrimi ex. 18 Dekreti legjislativ nuk 286/98.
 • Trajnim (shkrim-leximit gjuha, shkenca kompjuterike, udhëzime në karrierë, trajnim profesional) dhe social-punë mundësi;
 • Veprimet për të integruar sistemin e mbrojtjes së viktimave të trafikimit me sistemin e mbrojtjes së azilit / ndërkombëtare / të mbrojtjes humanitare, duke përfshirë aktivizimin e rrugëve të integruara në mes dy sistemeve të mbrojtjes

 

 

 

Progetti attualmente attivi (Ente proponente, nome progetto, competenza territoriale):

 • Ass. La Strada, “Alba”, Trentino Alto Adige
 • Ass. Lule, “METTIAMO LE ALI 2.0 – dall’emersione all’integrazione”, Province di Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia
 • Ass. On the Road, “ASIMMETRIE 2 -Marche  – Azione di Sistema Integrato Multiregionale MEdio-adriatico contro la TRatta e lo sfruttamento e per l’Inclusione socio-lavorativa delle vittimE”, Regione Marche
 • Ass. On the Road, “ASIMMETRIE 2 -Abruzzo e Molise  – Azione di Sistema Integrato Multiregionale MEdio-adriatico contro la TRatta e lo sfruttamento e per l’Inclusione socio-lavorativa delle vittimE”, Regioni Abruzzo e Molise
 • Ass. Penelope, “Nuvole 2”, Province di Messina e Catania
 • Coop. Soc. Proxima, “FARI”, liberi Consorzi comunali di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta , Enna, Agrigento;
 • Casa dei Giovani, “Maddalena“, Città metropolitana di Palermo, libero Consorzio comunale di Trapani
 • Cestrim, “Persone, non schiave”, Regione Basilicata
 • Comune di Milano, Derive e Approdi“, Città Metropolitana di Milano; province di Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como
 • Comune di Venezia, “N.A.Ve. – Network Antitratta Veneto” (sito: www.progettonave.it), Regione Veneto
 • Congregazione delle Figlie della Carità, “Elen Joy”, Regione Sardegna
 • Coop. Dedalus, “Fuori Tratta – Azioni per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta e grave sfruttamento”, Regione Campania
 • Regione Calabria, “IN.C.I.P.I.T. – INiziativa Calabria per Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle vittime di Tratta”, Regione Calabria
 • Regione Emilia Romagna, “Oltre la strada – 2017/2018”, Regione Emilia Romagna
 • Regione Friuli Venezia Giulia, “Il FVG in rete contro la tratta”, Friuli Venezia Giulia
 • Regione Lazio, “Rete antitratta Lazio 2”, Regione Lazio
 • Regione Liguria, “HTH Liguria: Hope This Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile”, Regione Liguria,
 • Regione Piemonte, “L’Anello Forte – Rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta”, Regione Piemonte e Regione Valle d’Aosta;
 • Regione Puglia, “La Puglia non Tratta – Insieme per le vittime“, Regione Puglia
 • Regione Umbria, “FREE LIFE 2 – Fuori dal Rischio Emarginazione ed Esclusione – Liberi Insieme Favorendo l’Emersione”, Regione Umbria
 • Società della Salute Zona Pisana, “SATIS II – Sistema Antitratta Toscano Interventi Sociali”, Regione Toscana

 

Menu